فرایند نردبانی

کارگاه دوم:

فرایند نردبانی

چرا خانم ها یک مانتو خاص خریداری می کنید؟

فرآیند نردبانی، یکی از روش های جدیدی است که برای مطالعه و بررسی لایه های عمیق تر ذهنی افراد بکار گرفته می شود. مبتکر این روش دنیس هیکل از شاگردان جرج کلی، روانشناس مشهور و خالق نظریه سازه های شخصیت می باشد که در پایان نامه خود در دانشگاه اوهایو به انجام رسانده است. در این روش از افراد مصاحبه عمیق می شود به این معنی که ابتدا از آنها سوال کلی پرسیده شده و بعد در مورد هر پاسخ سوال دیگری طرح می شود. این عمل تا جایی ادامه می یابد که برای هر پاسخ به ارزش نهایی مورد نظر در عمق ذهن پاسخ دهنده برسیم.

به طور کلی در سوال اول به چند Attribute می رسیم و برای هر Attribute یک یا چند Consequence بدست می آید تا در نهایت به Value برسیم.سوال مورد بررسی در این تحقیق دلایل خریداری خانم ها از یک مانتو خاص می باشد. در نتیجه مصاحبه با 13 پاسخ دهنده، 9 Attribute، 27  Consequence و 8 Value بدست آمده است. در نهایت مسیر ها به صورت مجزا نوشته شده و مورد بررسی قرار می گیرند. در تحلیل مسیر ها، تعداد حلقه ها نشان دهنده سرعت و سهولت ارتباط با مشتریان است. هرچه تعداد حلقه های موجود در زنجیره ها بیشتر باشد نمایانگر طولانی تر بودن مسیر برای رسیدن به ارزش دلخواه است. همچنین تعداد دفعات تکرار هر مسیر میزان اثرگذاری آن را نشان می دهد به طوری که هرچه تکرار کمتر اثر گذاری آن کمتر و هر چه تکرار بیشتر، اثر آن نیز بیشتر می باشد.

 

ATTRIBUTES

A1 دوام بیشتر

A2 راحتی محصولات

A3 رنگ

A4 پرستیژ

A5 قیمت مناسب نسبت به جنس

A6 کیفیت و ماندگاری

A7 خوشکل بودن و زیبایی

A8 تنوع

A9 خنک بودن لباس

 

CONSEQUENCES

C10 تا C36   که به ترتیب عبارتند از:

C10: دوام محصول

C11:  حجاب بهتر

 C12: صرفه اقتصادی 

C13: خرج برای مسائل ضروری تر

C14: اطمینان بیشتر

C15: رضا یت ازخود

: C16 پس انداز

C17: برآوردن نیازها به صورت گسترده تر

C18: اعتماد به نفس

C19: تعاملات اجتماعی بهتر و گسترده تر

C20: احساس محبوبیت

C21: احساس موفقیت

C22: انتخاب راحت تر

C23: کسب تجربیات زندگی

C24: زندگی بهتر

C25: علاقه به زیبایی

C26: تمایز نسبت به دیگران

C27: به چشم آمدن نقاط قوت فرد

C28: شناخته شدن توسط دیگران

C29: بدست آوردن موقعیت های اجتماعی بهتر

C30: احساس مفید بودن

: C31کمک به پیشرفت و بهبود زندگی

: C32تنوع طلبی

C33: مقابله با افسردگی

C34: استقلال بیشتر

C35: دغدغه فکری کمتر

C36: به روز بودن

 

VALUES

V1 همسر خوب یا مادر خوب

V2 آرامش

V3 رضایت

V4 ارزش معنوی

V5 موفقیت و خوشبختی بیشتر

V6 شاد و خوشحال بودن

V7 احساس قدرت بیشتر

V8 احساس ارزشمند بودن

زنجیره ها به صورت زیر می باشند:

همان طور که پیداست در این مصاحبه عمیق از یک سری ویژگی Attribute به پیامدهای آنها یک یا چند Consequence بدست می آید تا در نهایت به Value برسیم.

زنجیره ها به صورت زیر می باشند:

A2-C22-C23-C27-C29-C35-V2

A3-C17-C22-C31-V6

A2-C11-C22-V4

A6-C10-C12-C15-C16-C24-C35-V2

A5-C12-C26-C32-V6

A1-C12-C13-C16-V6

A7-C18-C25-C28-C31-C33-V3

A3-C19-C26-C28-C29-C30-V8

A8-C20-C23-C29-C32-C36-V5

A7-C14-C15-C25-C26-V3

A8-C18-C21-C29-C32-C34-V7

A4-C11-C19-C22-V4

A9-C22-23-C24-C33-V1

زنجیره  4 حلقه ایی

زنجیره  5 حلقه ایی

زنجیره  6 حلقه ایی

زنجیره  7 حلقه ایی

زنجیره  8 حلقه ایی

A2-C11-C22-V4

 

A3-C17-C22-C31-V6

A7-C14-C15-C25-C26-V3

 

A2-C22-C23-C27-C29-C35-V2

 

A6-C10-C12-C15-C16-C24-C35-V2

 

 

A5-C12-C26-C32-V6

 

A9-C22-23-C24-C33-V1

 

A7-C18-C285-C28-C31-C33-V3

 

 

 

A1-C12-C13-C16-V6

 

 

A3-C19-C26-C28-C29-C30-V8

 

 

 

A4-C11-C19-C22-V4

 

 

A8-C18-C21-C29-C32-C34-V7

 

 

 

 

 

A8-C20-C23-C29-C32-C36-V5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید