مدل شل

 

چشم انداز های بخش:

رشد درامد صنعت پتروشیمی

بهبود ساختار هزینه ها در این صنعت

استفاده از وام صندوق توسعه ملی در راستای ایجاد طرح های بهینه سازی یا توسعه ای

توسعه بازار داخل و خارج در صنعت پتروشیمی

برداشته شدن تحریم های صنعت پتروشیمی و ایجاد حاشیه سود بالا

چانه زنی در جهت کاهش قیمت خوراک از مراجع قانونی

ایجاد سندیکای تولید کنندگان محصولات پلیمری در جهت افزایش قدرت چانه زنی

فروش محصولات در بورس کالا و حذف تعداد زیادی از دلالان و سفته بازارن فروش محصولات پلیمری

 

قابلت های رقابتی موسسه:

توسعه محصولات پلیمری با توجه به کیفیت بالا نسبت به رقبا و استفاده از فرصت تامین خوراک

تولید گرید های مختلف محصولات جدید با توجه به امکان تامین خوراک از کشورهای منطقه

تلاش در جهت تامین خوراک ارزان قیمت از منابع داخل و خارج با توجه به وجود ساختار بازرگانی و فروش شرکت

افزایش میزان تولید محصولات پلیمری جهت کسب سهم بالاتری از بازار داخل و خارج

افزایش صادارت به کشورهای منطقه نظیر افغانستان و عراق با توجه به کیفیت خوب محصولات و نیار بالای آنها

مطالعه بازار جهت توسعه و نفوذ در بازار صنایع پایین دستی استان با توجه به وجود نیروهای جوان و واحد بازار یابی و فروش

 

 

 با توجه به اینکه چشم انداز های قابلیت سود آوری بخش صنعت تولید مواد پلیمری جذاب می باشد و با توجه به اینکه پتروشیمی امیر کبیر در این صنعت از قابلیت رقابتی متوسط رو به بالا برخوردار است پس طبق مدل شل این شرکت در قسمت سخت کوشی قرار دارد و جهت کسب سهم بازار بیشتر و استفاده از خوراک ارزان قیمت جهت ایجاد مزیت رقابتی بالاتر پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 25 بازدید

[تایید]