مراحل چرخه عمر

مراحل چرخه عمر

چرخه عمر سازمان ها عامل موثراساسی مدیریت برای هر سازمان است که همه سازمان ها شبیه اندام های زنده چرخه عمر دارند. قابل پیش بینی و در نقش های تکراری رفتار می کنند بصورتی کهانها رشد وتوسعه پیدا میکنند. در هر مرحله جدید توسعه یک سازمان با چالش های بی همتایی روبرو می شود. چگونگی مدیریت خوب یا ضعیف نشانه های این چالش ها می باشد. و یک هدایت وعبور سالم از یک مرحله به مرحله بعد تاثیر چشمگیر روی موفقیت یا شکست سازمان شان دارد.

هدایت یک سازمان از گذر چرخه عمر آسان یا بدیهی نیست. روش های مشابه که موفقیت را در یک مرحله فراهم می آورد, در مرحله بعد می تواند باعث شکست باشد. همه تغییرات اساسی در رهبری و مدیریت مورد نیاز هستند. هر مرحله نیازمند  یک رهیافت کنترلی انعطاف پذیر به میزان متعادل و بطور حساس  می باشد. رهبرانی که درک درستی از اینکه چه چیز مورد نیاز است ( و چه چیز مورد نیاز نیست) ندارند می توانند مانع پیشرفت شرکت هایشان شوند, یا سقوط و انحلال زود هنگام شرکت هایشان را داشته باشند.

چالش هایی که هر سازمان در هر مرحله از توسعه بر آن غلبه می کند باید اول مشکلاتی که ناشی از رشد و موفقیت شرکت هستند را آشکار کند و سپس چالش های خارجی در بازار ها، رقبا، تکنولوژی و کسب و کارهای عمومی و محیط سیاسی.  این ساده است و حقیقتی غیر قابل اجتناب ما را سوق می دهد در مورد مشکلات طبیعی در سازمان ها، که پنج بینش مهم را دنبال کنیم.

1-    مشکلات نرمال و مطلوب هستند. مشکلات نتیجه طبیعی تغییر هستند. فقط مکانی از منحنی چرخه حیات، جایی که مشکل وجود ندارد جایی است که تغییر وجود ندارد، که این مرگ است. اگر شما فکر می کنید مدیران خوب کسانی هستند که سازمان هایشان دچارمشکلات نمی شوند، دوباره فکر کنید. پاداش شما برای حل مشکلات امروز بصورت موفقیت آمیز این است که فردا شما با یک سری مشکلات جدیدتر که بزرگتر و بسیار پیچیده تر است روبرو می شوید. اگر شما با تغییرات زیادی در بازارها، تکنولوژی یا صنعت روبرو هستید چالش های شما بزرگتر می شوند. نرخ تغییرات سریعتر، مشکلات را سریعتر بروز و رشد می دهد.

2-    نقش شما بعنوان رهبر این نیست که از مشکلات دوری کنید یا تغییرات را با گام آهسته بردارید. در عوض شما بر توانایی های سازمان تان و برای دوباره شناختن و حل مجدد مشکلات جهت شتاب دادن تمرکز کنید. توانایی شما به کار با همدیگر بعنوان یک تیم و حل و تسلط به همه موقعیت به سرعت  " یا تصمیم نگرفتن بصورت تیمی" مزید رقابتی نهایی شما است.

3-    تعدادی از مشکلات که شما با آن روبرو می شوید نرمال و تعدادی غیر نرمال هستند. مشکلات نرمال آنهایی هستند که برای یک مرحله چرخه عمر معین انتظار می رود. مشکلات غیر نرمال انهایی هستند که غیر منتظره و نامطلوب در یک مرحله از چرخه عمر می باشند. از این رو شما  هرگز وقت یا منابع کافی نخواهید داشت تا همه مشکلات را نشان دهید. شما با مشکلات غیر نرمالی که روبرویید تمرکز کنید. تعداد زیادی از مشکلات نرمال هستند که متمایلند تا دوباره خودشان را در طول جریان طبیعی رشد و توسعه حل کنند می توان از آنها چشم پوشی کرد.

4-    شما سازمان تان را می توانید سریعتر برانید زمانی که شما جاده خود را بشناسید. اغلب پیامدها که شما با آن روبرو هستید معمول در همه سازمان ها است. نیازی نیست که چرخ را دوباره اختراع کنید. شما می توانید زمان زیادی را ذخیره کنید و کوشش در فهم 10 مرحله طبیعی چرخه عمر بطور کامل و دانستن اینکه برای عبور از یک مرحله به مرحله بعد به چه چیزی باید پرداخت. اگر شما و تیم مدیریت بطور معمول دانش و دانستنی خود را به شراکت بگذارید قبل از اینکه مشکل بوجود بیاید ، همچنین به شما می تواند کمک کند تا به مشکلات حمله کنید بجای اینکه به همدیگر حمله کنید.

5-    دوران اوج منبع جوانی برای سازمان ها است. یک کلید متفاوت میان چرخه حیات وجود بشر در برار سازمان ها این است که موجودات زنده بطور اجتناب ناپذیر می میرند. اگر چه سازمان ها نیازی بهش ندارند. سن یک شرکت از نظر چرخه حیات بستگی به ترتیب زمانی سن یا دوران سپری شدن، تعداد کارمندان یا اندازه ویژگی های مثبت و امتیاز آن ندارد. در عوض دوران چرخه حیات روابط داخلی  میان انعطاف پذیری و کنترل بستگی دارد. و یک منبع جوان برای سازمان وجود دارد که دوران اوج نامیده می شود. یک سازمان که در دوران اوج است یک تعادل میان کنترل و انعطاف پذیری را بدست آورده است . یک سازمان عالی می داند که چه چیزی انجام دهد. کجا انجام دهد و چطور موفق به این کار شود. هچنین آن می تواند از هر دوی رشد و توانایی سود آوری بالا لذت ببرد. به محض اینکه یک سازمان دوران اوجش می رسد، رهبر باید کوشش کند تا در این موقعیت به کار ادامه  داده و دوام بیاورد.

درباره ادیز

ادیز یک سازمان مدیریت تغییر است که به مدیران اجرایی  بصورت تخصصی کمک می کند. تیم های مدیریت ارشد وارد می شوند و صاحبان شتاب سرعت انتقال به طور موثر از طریق چرخه حیات می شوند. ارتباط آن را با مشتریان خود تندتر پیش می برند بسیار شبیه این است که بین مرکز آموزش های المپیک برنامه کامل پشتیبانی آنها به دو و میدانی که می خواهید برای تبدیل شدن به قهرمانان جهان شود ارائه. تلاش ادیز برای کمک به مشتریان خود به طور چشمگیری بهبود عملکرد خود سازمان نشان است. دستیابی به درآمد پایدار و اهداف سودآوری  است .

وضعیت عملکرد دوران اوج . ادیز محتاط است در مورد شرکت هایی که بصورت مشتری انتخاب می کند تخصص خیلی زیادشرکت " بوتیک" عمدا" کم اهمیت است. از سال 1973 سازمان با مشتریانی در 48 کشور از 75 صنعت متفاوت در اندازه 100 جهانی اقدام به کار کرد.

همه مشتریان ادیز یک هدف همگانی مشترک می گیرند تا " دوران اوج" چرخه حیات مشترک داشته باشند و از هر دوی رشد  وقابلیت سود آوری بالا لذت ببرند.

در مورد دکتر ادیز

دکتر لچک ادیز Ichak" Adizes" یکی از کارشناسان برجسته جهان در بهبود عملکرد کسب و کار سازمان های دولتی با بسیاری از تلاش های عمده با تغییرات بنیادی بدون مغایرت داشتن و تخریب است .از سال 1973 او درگیر با شرکت هایی که در سطح 100 شرکت برتر جهانی دست بکار شده  د ر بیشتر از 40 کشور جهت تغذیه تعداد متفاوتی از صنایع . او همچنین همچنین به چند سران دولت مشاوره می دهد او نویسنده هفت است کتاب هایی که به 22 زبان ترجمه شده است و کارش دادن مقاله به مبالغ هنگفت به فوربس، کسب و کار هفته  و .. و مجله فاینشیال تایمز و نیویورک تایمز است . دکتر ادیز بنیانگذار و مدیر حرفه ای موسسه ادیز است.

از مدیریت چرخه عمر شرکت، نسخه 2 توسط دکتر Ichak Adizes.
منتشر شده توسط موسسه Adizes. © 2004، Ichak

http://uplod.ir/1at7qp2wz8v9/lifecyclesoforg.pdf.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید